belka skos pl n

PROJEKT REWITALIZACJI

Rozpoczynając projekt budowy naszego własnego teatru, czerpiemy z istniejącego kapitału, który tworzą:

Wieloletnie doświadczenie
Zrealizowaliśmy dwa duże projekty inwestycyjne, dzięki którym powstały dwa zakłady aktywności zawodowej (www.poligrafia.bielsko.pl oraz www.laliki.com) i Warsztat Terapii Zajęciowej „Jesteś potrzebny!” (www.jestespotrzebny.pl), a stowarzyszenie zyskało przestrzeń biurową i operacyjną.
Od piętnastu lat działamy nieprzerwanie na rzecz amatorskiego ruchu teatralnego – realizujemy program warsztatów teatralnych dla osób wymagających wsparcia, wydaliśmy kilkanaście publikacji książkowych i filmowych dla instruktorów teatralnych, prowadzimy portal teatru amatorskiego www.teatramatorski.pl

Społeczne zaufanie
Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, współpracujemy z instytucjami społecznymi w całym kraju i jednostkami samorządowymi w regionie. Pełnimy funkcję ośrodka konsultacyjnego, doradczego i szkoleniowego, a z naszych doświadczeń i osiągnięć korzysta liczna grupa profesjonalistów działających w obszarze edukacji - instruktorzy, nauczyciele, terapeuci, artyści, kadra organizacji pozarządowych.

Jaki będzie nasz teatr?

kwadrat 001wizualizacja kwadrat 002projekty plansza
Zobacz więcej »

Co musimy zrobić?

ETAP 1
1. Ocena stanu technicznego obiektu z przeznaczeniem na teatr  - ekspertyza obiektu, ocena możliwości wykorzystania istniejących ścian i posadzek.

Koszt: 10 000 zł (Etap zrealizowany)

2. Wykonania pełnej dokumentacji projektowej zawierającej:

 • projekt architektoniczny (budowlany)
 • projekt konstrukcyjny
 • projekt instalacji elektrycznej
 • projekt instalacji sanitarnych (CO, wod-kan, bilans energetyczny)
 • uzgodnienia PPOŻ
 • uzgodnienia konserwatorskie
 • wizualizacja obiektu
 • wykonanie kosztorysu budowlanego

 

Koszt: 35 000 zł (Etap zrealizowany)

3. Prace porządkowe w obiekcie przygotowujące do podjęcia prac budowlanych – oczyszczenie obiektu, wywóz gruzu, zdjęcie warstw ziemi pokrywającej posadzki, zabezpieczenie obiektu, nadzór inwestorski

Koszt: 46 000 zł

4. Prace budowlane obejmujące roboty do stanu zamkniętego surowego (bez okien i drzwi),  w tym w szczególności:

 • Roboty w zakresie przygotowania przyłączy do infrastruktury na czas budowy.
 • Roboty w zakresie wykonywania wykopu i zabezpieczenia go (mokre grunty). Wywóz ziemi. Roboty z wykonaniem odwodnienia, drenażu oraz podpięcia do istniejącej kanalizacji deszczowej.
 • Roboty z zakresie wykonania posadowienia ławy fundamentowej i fundamentów. Zastosowanie szalunków.
 • Roboty związane z położeniem dachu i wykonaniem izolacji termicznej (rozebranie szczytów, położenie wieńców, wykonanie podmurówki i właściwej części dachowej).

 

Koszt: 199 200 zł

ETAP 2

5. Prace budowlane wykończeniowe doprowadzającego do oddania budynku do użytkowania:

 • Roboty związane z wykonaniem przyłączy infrastruktury: energii, odgromienia, przeciwprzepięciowej i przeciwporażeniowej, wody, kanalizacji, internetu, telekomunikacji, ogrzewania ze zmodernizowanej, istniejącej kotłowni, położonej w istniejącym obok budynku, stanowiącym całościowy kompleks.
 • Roboty związane z montażem okien i drzwi.
 • Roboty związane z rozprowadzeniem mediów po całym budynku: instalacji elektrycznej, instalacji wodnej, kanalizacyjnej, grzewczej, telekomunikacyjnej, wentylacji, instalacji p.pożarowej., wyposażenie łazienek
 • Roboty związane z wykonaniem ścianek działowych wewnętrznych.
 • Roboty związane z wystrojem wnętrz, okładziny ścienne: tynki cementowo-wapienne, tynki strukturalne, okładziny z laminatów, okładziny z ceramiki, posadzki ceramiczne, podłogi sportowe, podłogi przemysłowe.
 • Roboty związane z zagospodarowaniem terenu: poziomowanie, utwardzanie, układanie chodników, wykonanie parkingu, przesunięcie ogrodzenia, oświetlenie w terenie, oświetlenie budynku, założenie trawników, odprowadzenie wody deszczowej z płaszczyzny projektowanego parkingu. Oznakowanie terenu oraz wyposażenie w małą architekturę: ławki, śmietniki, latarnie.
 • Roboty związane z wykonaniem elewacji, ociepleniem i termomodernizacją budynku

 

Koszt: 847 800 zł

ETAP 3

Wyposażenie teatru w  niezbędny sprzęt sceniczny, nagłośnienie, oświetlenie, widownia, wyposażenie garderób

Koszt: 312 000 zł

ETAP 4

Uruchomienie Teatru Społeczności Lokalnej – realizacja programu artystyczno-edukacyjnego integrującego lokalną społeczność z wykorzystaniem doświadczeń TEATRU GRODZKIEGO działającego na tym terenie od 15 lat.

 • cykliczne zajęcia oraz występy kilku grup teatralnych istniejących przy stowarzyszeniu, otwarte dla lokalnej społeczności
 • prowadzenie szkoleń, warsztatów oraz zajęć integrujących osoby niepełnosprawne ze środowiskiem
 • akcje woluntarystyczne
 • różnorodne działania, imprezy i spotkania społeczności lokalnej

 

Funkcjonowanie teatru będzie finansowane w ramach bieżących projektów oraz poprzez prowadzoną działalność gospodarczą i odpłatną pożytku publicznego. Działaniami zostanie objętych około 500 osób miesięcznie.

Galeria

Media o nas

Dziendobry.tvn.pl

logo dziendobry tvn1

Pisanenoca.com

pisanie noca

Bielskosmakuje.pl

bielskosmakuje

Nowy teatr w Bielsku-Białej?

Bielsko.biala.pl

logo bbwww 01

Bestwina24.pl

bestwina24 pl

 

Bielsko.info

logo bielsko info

 

Super-nowa.pl

super nowa logo 21426073993

 

Kurier radia BIELSKO

KURIERradiaBIELSKO logo SOLO1

 

Magazyn samorządowy w Bielsku-Białej

magazyn

 

2BStyle.pl

logo

 

 

Wspierają nas

Bio Paluszki

beksin rest bielsko

ladys club bielsko

logo

branka

konstanta

 EY Logo Tagline stacked logo

super nowa

Projekt Teatru